Zorgen over groot aantal ‘meelifters’ op één asielverzoek: IND doet onderzoek

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakt zich zorgen over een mogelijke toename van de zogeheten ‘gestapelde gezinshereniging’, en doet hier om die reden onderzoek naar.

► Website: https://www.wnl.tv