Anne Kuik (CDA): Aanpassing Reglement van Orde verstandig om Kamervoorzitter handvaten te geven

Het Presidium gaat kijken welke handvaten het Reglement van Orde van de Tweede Kamer biedt, zegt Anne Kuik. Het CDA-Kamerlid denkt dat het verstandig is om enkele aanpassingen door te voeren.

► Website: https://www.wnl.tv