Wetten Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid en Gelijke Behandeling Arbeid aangenomen – ABC Online

Gisteren nam De Nationale Assemblée twee arbeidsgerelateerde wetsontwerpen in behandeling. Het ene ontwerp handelde over het voorkomen en tegengaan van geweld en seksuele intimidatie inzake arbeid. Het andere betreft het bevorderen van gelijke behandeling inzake arbeid.

Beide wetten moeten ertoe leiden dat fatsoenlijke arbeid, voor wat betreft ongelijke behandeling en seksuele intimidatie op het werk tot het verleden gaan behoren.

De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Patricia Etnel, benadrukte dat bescherming van zowel mannen als vrouwen nodig is. Dit is niet alleen een wet de vrouwen beschermt, aldus Etnel. De wetten werden met 41 stemmen aangenomen.