Coalitie partijen nog niet op één lijn over Guyana vergadering – ABC Online Nieuws

Mahinder Jogi van de VHP zei juist voorstander te zijn van een geheime vergadering. De coalitiefractie heeft de voorzitter een brief doen komen met het verzoek om alles wat met Guyana te maken heeft.

Gregory Rusland van de NPS wees erop dat er van de zijde van deze partij er absoluut niet de behoefte bestaat om scheve zaken te verdoezelen.