Japan doet schenking van USD 3 miljoen voor wateroverlast probleem – ABC Online Nieuws

Vandaag heeft de ondertekening plaatsgevonden van de ‘Exchange of Notes’ inzake een schenking van USD 3 miljoen van Japan in het kader van het ‘Economic and Social Development Programme’ ten behoeve van het mitigeren van de effecten van wateroverlast in Suriname.

BIBIS minister Albert Ramdin wenste te benadrukken dat het niet gaat om een lening, maar om een schenking.

Niet-residerend ambassadeur Sato Katsuya was eerder in het jaar op een oriëntatie- bezoek in Suriname, om een beter inzicht te krijgen in de structurele- en technische behoeften van het waterhuishouden in Paramaribo.

De schenking van vandaag vloeit voort uit zijn eerder bezoek.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is blij met de technische assistentie vanuit Japan voor het probleem van wateroverlast.