Militaire vakbond (VRM) eist belangenbehartiging van leden – ABC Online Nieuws

De vakbond bij het Nationaal Leger, Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM), eist een spoedige belangenbehartiging van de leden. Volgens voorzitter Rodney Cairo, gaat het om een 150% loonsverhoging, een premium ziektekostendekking en betere werkomstandigheden voor de militairen.

Op 8 november is de VRM uitgenodigd voor een gesprek, door Defensie-minister Krishna Mathoera. De uitkomst daarvan zal bepalen als de leden in actie gaan of niet. Cairo zegt dat, indien de volledige 150% niet in één keer kan worden betaald, er voorgesteld zal worden om dit in drie termijnen te doen.

Voor wat de ziektekostenverzekering betreft, zegt de bondsvoorzitter dat de kaarten van militairen reeds vervallen zijn; ook die van de bevelhebber. Daarom kan dit niet langer wachten.

Gregory Wolfenbuttel, van de Raad van Advies van de VRM, zegt dat de wet mogelijkheden biedt voor militairen om actie te voeren. Hij verwijst naar de ILO conventie en het BUPO verdrag.

Mocht er op 8 november geen bevredigend antwoord komen, dan zal de bond niet participeren aan de parade op Srefidensidag.