Motie oppositie weggestemd – ABC Online Nieuws

Gisteren werden in het parlement, na de Algemene Politieke Beschouwingen, een drietal moties in behandeling genomen.

Een tweede motie van de oppositie werd verwoord door Melvin Bouva van de NDP. Hij riep de regering om de veelheid aan inkomstenverhogende maatregelen, waaronder het IMF-programma, terug te laten vloeien naar de samenleving. Er zou daarnaast sprake zijn van een 5e devaluatie. Bouva vroeg om de beloofde transparantie.

Het VHP lid Rui Wang vond de motie van de oppositie overbodig en adviseerde om tegen te stemmen.

Deze motie werd ook verworpen met 11 stemmen vóór en 27 tégen.