Hellings verbaasd van opdracht aan A-Team om Gentle te arresteren – ABC Online Nieuws

De onlangs ontslagen hoofdinspecteur van politie Raoul Hellings, stoort zich eraan dat er vanuit het ministerie van Justie & Politie (JusPol) wordt aangegeven dat de juiste procedure is gevolgd bij het ontslag hem en collega Sergio Gentle.

Hellings zegt dat zij nooit zijn gehoord of in de gelegenheid zijn gesteld om zich te verweren.

Hellings betreurt het dat het Arrestatie Team was ingezet om Gentle te arresteren en hem over te brengen voor verhoor. Er waren geen gronden om dit te doen, zegt Hellings.