Regering beantwoordt belangrijke vragen niet, zegt Jones – ABC Online Nieuws

Bij de voortzetting van de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme (Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciëring), ging het af en toe heel fel aan toe.

De oppositie was van mening dat de regering geen antwoorden gaf op gestelde vragen. Het NDP lid Ebu Jones nam aanstoot ook aan een opmerking van Mahinder Jogi over de ex-Governor van de Centrale Bank van Suriname, Gilmore Hoefdraad.

Ook nam het het de regering kwalijk dat er geen antwoorden op gestelde vragen gegeven werd. De regering had namelijk voorgesteld om bepaalde vragen te beantwoorden bij e begrotingsbehandeling van het ministerie van Fianancien en Planning. Jogi reageerde daarop door te zeggen dat Hoefdraad inderdaad gevlucht is.

Wet ter voorkoming en bestrijding Moneylaundering en Terrorismefinanciering aangenomen – ABC

Gisteren aan het eind van de DNA vergadering werd gestemd over de ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme (Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering).

Evenals Ebu Jones was ook zijn partijgenoot Melvin Bouva van mening dat de regering niet inging op de gestelde vragen. Toch zou de NDP niet tegenstemmen maar zich onthouden van stemming, zei Bouva.

VHP fractieleider ,Asis Gajadien, riep het parlement op om vóór de wet te stemmen omdat hij het belang van een integer en veilig financiëel syteem voorstaat.

De wet is met algemene 28 stemmen aangenomen. De eerstvolgende DNA vergadering is aanstaande dinsdag.