Op 21 Juni 2020 werden wij als ouders geconfronteerd geraakt met de ziekte van ons dochtertje ‘’Jaleyah Jubitana’’ geboren op 3 November 2014 te Paramaribo, na onderzoek bij de spoed eisende hulp werd namelijk geconstateerd dat men een afwijking merkte bij haar bloedwaarden en na verder onderzoek door beenmergpunctie door de kinderarts werd bevestigd dat ze bloedkanker (Leukemie) heeft.