Klagers hebben geen nood, pochers hebben geen brood...

Intelligent ben je wanneer je weet dat je niet weet en begrijpt waarom je niet begrijpt...

Lindau *