delaJam.nl

Crème de la Jam

Een initiatief onder begeleiding van Johny Griffith ‘Di Real English’ van Revolutionary Entertainment J.E bekend van Sranang Tide Origineel Show in Nieuw-Nickerie, Suriname.

De films worden geschikt gemaakt voor uitzending door Ishara TV in Nieuw-Nickerie, Suriname in het District Nickerie met uitlopen in Paramaribo. De shoots worden genomen in Rotterdam, Nederland hopende dat het bij zal dragen aan het vergroten van de binding tussen Surinamers onderling waar dan ook ter wereld.

delaJam.nl fungeert als platform van scènes en beelden die (nog) niet openbaar zijn en tevens filmwinkel waar je tegen kleine bijdragen films, scènes en muziekvideo’s kan downloaden om ons project kostendekkend te houden.

Om binnen te komen abonneer je je hier onder voor dit blog (kost niks!) en mail je naar redactie@meneersoemo.nl om het wachtwoord. En dan Entree!

Excellence

This is a group of blocks in columns. Column layouts can be adapted to fit different needs.

Professionalism

This is a group of blocks in columns. Column layouts can be adapted to fit different needs.

Expertise

This is a group of blocks in columns. Column layouts can be adapted to fit different needs.


Strategie
  • This is a list block.
  • Lists can be bulleted or numbered.
  • Indent and outdent list items to create outlines.
Groei

This is a quote block with a short quote.

This is the citation.

Gelukt

This is a paragraph block with a drop cap. Use the Settings panel to change block settings.

Over ons

Bezoekers willen weten wie aan de andere kant van de pagina zit. Gebruik deze ruimte om iets over je bedrijf te vertellen.

More About Us

Get In Touch

mail@example.com
(555) 555 1234

More Ways to Get In Touch

Drop By

10 Street Road
City, 10100
USA

Direction and Maps