Kelompok

delaJam.nl

Ook op Vimeo actief met (nog) niet openbaar vertoonde beelden voor supporters, VIP’s, genodigden en andere betrokkenen. Een unieke verzameling aan beeldmaterialen met bijzondere activiteiten van- en met bijzondere mensen.

Wilt je toegang? Doe een schrijven naar meneer Soemo op vimeo@meneersoemo.nl

Ontmoeting op Tribe

Onze forums op Facebook