Afweermechanisme

BegrippenCommunicatieleerErvaringGroepsdynamicaMediaLichamelijke aspectenNumerologieOntwikkelingspsychologieStromingen in de psychologie

Een afweermechanisme in de psychologie is een techniek of trucje die de geest onwillekeurig gebruikt om bepaalde driftmatige strevingen en verlangens en waarheden (realiteiten) die te veel angst of verdriet oproepen, uit het bewustzijn weg te houden.

Herkomst van het begrip

Freud stelde dat de mens gedreven wordt door energieën, driften, die ons aanzetten tot ons gedrag. Deze driften hebben een onbewuste oorsprong, het Es, in het Engels Id. Soms botsen deze driften met cultureel bepaalde, en door het super-ego afgedwongen normen en idealen. De spanning die dit oplevert wordt uit het bewuste gehouden door de verdedigingsmechanismen van het Ich.

In het Nederlands wordt het oorspronkelijk Duitse Abwehrmechanismen met afweermechanismen en niet met verdedigingsmechanismen, zoals wel in het Engels: defense mechanisms.

Afweermechanismen deel 1

Afweermechanismen deel 2

Afweermechanismen, overlevingsstrategieën en hoe dat los te laten

In deze vlog legt Marjolein Berendsen van ZoMa opleidingen uit hoe je afweermechanismen en overlevingsstrategieën kunt los laten en hoe je daar bewust van kunt worden. Dit zelfonderzoek is een belangrijk proces zodat je lichter, vrijer en liefdevoller kunt leven. Meer kunt genieten van je leven en volledig jeZelf kunt zijn.

Sigmund Freud: The Father of Psychoanalysis

De dochter van Freud, Anna Freud, werkte het begrip uit voor de kinderleeftijd, in haar bekend geworden boekje Das Ich und die Abwehrmechanismen uit 1936.

Als dezelfde mechanismen bewust worden toegepast, zijn het copingmechanismen. Maar dikwijls zijn de grenzen tussen onbewust, half bewust en geheel bewust niet scherp, zoals ook uit een paar van onderstaande voorbeelden blijkt.