Conformisme

BegrippenCommunicatieleerErvaringGroepsdynamicaMediaLichamelijke aspectenNumerologieOntwikkelingspsychologieStromingen in de psychologie

Conformisme is het zich aanpassen aan het gedrag en aan de opvattingen die heersen in een bepaalde groep, met als doel het geaccepteerd worden door deze groep.

Wikipedia

Social Conformity – Brain Games

Conformisme in een winkelcentrum

Brandexperiment: Wat doet groepsdruk met je?

De Belgische televisiezender Canvas zond een experiment uit over brand en groepsdruk. Mensen reageren blijkbaar heel anders in een groep dan wanneer ze alleen zijn. Sterker nog, ze reageren amper in een groep. Zelfs als een grote brand op de loer ligt.

Begrippen

BREAKING: Forensisch bewijs laat zien dat de laptop in het midden van NYP-exposé van Hunter Biden was – Daily Mail