Spiritualiteit

Van Dale 1898

Religie – v. (-s, …giën), godsdienst, geloofsleer; leer der deugd; godsvrucht; belijdenis; …TWIST, m. (-en), twist om het geloof….

Samenlevingen – Inleiding in de sociologie

Religie – Een geheel van denkbeelden, symbolen en rituele praktijken waarin een geloof aan het bovennatuurlijke wordt uitgedrukt.

Christendom

Evangelische kerk

Hindoe

Islam…

Salafisme

Scientology

Tao