Meldingen

Werken aan meneerSoemo.net

Voor elk nieuwswaardig onderwerp of een andere interessante inbreng

  • Wanneer je muziek maakt en vindt dat die hier past, of je hebt een track ontdekt waarvan je vindt dat die hier ook gepost hoort,
    • andere culturele- maar ook visionaire uitingen zijn welkom;
  • Wanneer je eten verkoopt en je me doet genieten, me goed doet voelen;
  • Wanneer je diensten verleent en mensen (op z’n minst 1 van ons) voelen zich geholpen;
  • De aankondigingen, uitnodigingen en bekendmakingen;
  • En ook terugkoppeling is langs deze weg welkom.

De melding