Numerologie

CommunicatieleerGroepsdynamicaMediaLichamelijke aspectenMuziektheorieNumerologieOntwikkelingPsychologische aspecten

is een vorm van waarzeggerij die zich bezighoudt met enerzijds esoterische, symbolische aspecten van getallen, en anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek. Vertaald betekent numerologie ‘kennis der getallen’, wat niet verward dient te worden met getaltheorie. Een numeroloog zoekt naar de samenhang der dingen door het getal (als versleuteld symbool van verborgen kennis) als uitgangspunt te nemen.

december 2019 – WikipediA

“Roam the earth and observe how the creation was initiated.”

Quran 29:20