Op dinsdag 6 september 2022 publiceerde Justitie de antwoorden van Minister Weerwind op de kamervragen van Wybren van Haga over klokkenluider …