Bij de voortzetting van de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake het voorkomen en bestrijden van money …