Klagers hebben geen nood, pochers hebben geen brood...