Er is enthousiast deelgenomen aan een wandelloop om de gezonheid van het eigen lichaam, de eigen omgeving en de aarde te promoten.