Caroline had voorgesteld om een plan van aanpak te maken, dat eventueel defensie kan helpen als Schiphol weer eens in chaos verandert. Maar daar heeft …