Viruswaarheid Juridische Zaken d.d. 28 september 2021 (dagvaarding Gezondheidsraad deel 5/6 -> doelmatigheid en prioritering van de vaccinatie …