Een groep vrouwen heeft een rouwprotest gehouden. Er is geprotesteerd tegen het beleid van de regering dat vooral de armen treft.