In het publieke debat wordt volop gesproken over het opnieuw inrichten van de maatschappij, maar al die nieuwe ideeën zullen uiteindelijk allemaal …