Stukje geschiedenis van Suriname in de jaren ’80…

Zeker en vooral omdat zij Sri Bunthet als een goede partij zag. Uiteindelijk kwam het moment dat zij samen, ieder vervuld van hun eigen gedachten, naar de aanwezige tampat gingen. Sriti was vooral vervuld van het feit dat eindelijk aan haar erotisch getinte verlangens zou worden voldaan. Beide jongelieden lagen op hun rug met de gezichten naar elkaar te kijken.

Er zijn heden ten dage nog vele ouderen die de terugslag moeten verwerken. Waar eerst traumaā€™s konden worden beheerst door erover te zwijgen en ze niet te tonen aan de buitenwereld, deels uit onmacht en bang voor de eigen emoties die men dan moest tonen en daardoor zichtbaar werden, en deels omdat je er met niemand over kon praten, was de kracht eruit en kost het meer moeite.