Lilian Marijnissen gaat op bezoek bij het ROC Tilburg om met de studenten in gesprek te gaan over vrijheid, democratie en actief burgerschap.

Het lijkt zo nobel: arme weeskinderen helpen in het buitenland. Naar schatting honderden Nederlandse studenten reizen jaarlijks af naar Azië, Afrika of Latijns-Amerika voor een stage als vrijwilliger. Zo kunnen ze iets goeds doen en tegelijkertijd een mooie ervaring opdoen. Maar al komen ze met de beste intenties naar de weeshuizen, de stages blijken vaak veel nadelige effecten te hebben.